ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TERESA CORVINO «Ηθική Τράπεζα ένα διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
TERESA CORVINO, μέλος της ομάδας Ιταλών στην Ελλάδα Bellaciao με θέμα
«Ηθική Τράπεζα ένα διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα»

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Ζούμε στη δίνη μιας πολύπλευρης  παγκόσμιας, οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολτισμικής κρίσης. Κράτη όπως η Ελλάδα κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, ενώ διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποτραπεί η πτώχευση των κρατών, οι λαοί καλούνται να υποστούν δυσβάστακτες περικοπές, όχι μόνον στα εισοδήματά τους αλλά και στα εργασιακά τους δικαιώματα . Τα μέτρα που παίρνονται, δευτερευόντως απασκοπούν στην ευημερία των πολιτών και  τη μείωση της ανεργίας. Κατά κανόνα υπογορεύονται από τον πανικό να κατευναστούν οι αγορές. Τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό η πολιτική στέκει αμήχανη ή και υποτάσσεται στις επιταγές των αγορών. Των παντοδύναμων αγορών, που λειτουργούν μέσα σε ένα ελλειπές θεσμικό πλαίσιο, που συχνά παραβιάζουν, μέσα από φορολογικούς παραδείσους, δημιουργώντας εικονικά  προϊόντα-φούσκες και τοξικά παράγωγα που τα ανταλλάσσουν, συχνά έξω από τα χρηματιστήρια.
Κάποια μεγέθη ίσως μας βοηθήσουν να δούμε τη σχέση πραγματικής και εικονικής οικονομίας :
*Πριν από τριάντα χρόνια οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ήταν περίπου ισοδύναμες με το παγκόσμιο ΑΕΠ. Το 2007 ήταν τετραπλάσιες . Δηλαδή σε κάθε ευρώ που παράγονταν από την εργασία και το εμπόριο αντιστοιχούσαν 4 ευρώ μη πραγματικής οικονομίας (χρέη, πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά στοιχήματα).
* Ακόμη πιο σοβαρά είναι τα πράγματα σε ένα παράπλευρο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκτός χρηματιστηρίων και χωρίς καμία διαφάνεια διακινούνται ποσά  δισεκατομμυρίων . Εκτιμάται ότι η διακίνησει αυτή ξεπερνά το 12,6 του Παγκόσμιου ΑΕΠ.
ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  (PP2)
Στον αντίποδα αυτών των Αγορών κινείται εδώ και χρόνια,συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1970, ένα εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πραγματική οικονομία, στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης και μέλημά του είναι ο σεβασμός στον άνθρωπος και το περιβάλλον. Είναι το ηθικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ( Ethical Finance), τμήμα του οποίου είναι και η Banca Etica Ιταλίας.
Πρόσφατα 13 απ’ αυτές τις Τράπεζες, για να ανταπεξέλθουν στην κρίση και στις επιθεσεις των Αγορών , συνασπίσθηκαν στο networkGlobal Alliance for Banking on Values”. Μαζί διαχειρίζονται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 10 δις και έχουν πάνω από 7 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 20 χώρες.
Τι τις διαφοροποιεί από τις παραδοσιακές τράπεζες;( PP3)
Το γεγονός ότι:
1.     Πιστεύουν ότι η πίστωση είναι δικαίωμα όλων.
* Δεν δίνουν χρήματα  μόνον σ` αυτούς που ήδη έχουν, αλλά σ` αυτούς που κατά κανόνα δεν έχουν πρόσβαση στις παραδοσιακές τράπεζες. Αυτοί είναι που τα χρειάζονται περισσότερο.
2.      Δεν έχουν το κέρδος ως αυτοσκοπό.
* Περιορίζονται στο ρόλο για τον οποίον αρχικά δημιουργήθηκαν οι Τράπεζες. Δέχονται καταθέσεις, χορηγούν δάνεια . Το κέρδος, όχι το υπερέρδος, το αντλούν από τη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων και επιτόκιο δανεισμού.
* Δεν καταφεύγουν σε πολύπλοκα δυσνόητα παράγωγα και άλλα σκοτεινά προϊόντα.
* Παραμένουν αυστηρά στα πλαίσια της πραγματικής οικονομίας

         3. Έχουν ως βασική αρχή τη διαφάνεια
*Αρνούνται να λειτουργήσουν μέσα από φορολογικούς παραδείσους, την παρα-οικονομία, τις δραστηριότητες εκτός αγοράς . Θέλουν να είναι απτές και ορατές.
* Δεν κρύβονται πίσω από το «τραπεζικό απόρρητο» , δημοσιοποιούν όλες τις συναλλαγές καθώς  και τα άτομα ή τους φορείς με τους οποίους τις πραγματοποιούν
* αποκλείουν μη-δημοκρατικές δραστηριότητες, όπως την άσκηση πίεσης στην πολιτική μέσα από λόμπυ. Δρουν στο φως της ημέρας, χτίζοντας δεσμούς και συμμαχίες με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.
* Στις καταθέσεις ελέγχουν το «πόθεν έσχες», δεν δέχονται χρήματα από σκοτεινές δραστηριότητες.
         4.  Κριτήριο κάθε δανεισμού είναι το  κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος.
* Θεωρούν ότι το μεγαλύτερο κέρδος είναι το όφελος που προκύπτει για την κοινωνία.
*Επενδύουν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και αποκλείουν δραστηριότητες που επιβαρρύνουν το περιβάλλον.
* Δεν   χρηματοδοτούν μεγάλα έργα, που συχνά είναι και επιζήμια για το περιβάλλον. Προτιμούν τις μικροπιστώσεις σε άτομα, συνεταιρισμούς, αγρότες βιολογικών καλλιεργειών, καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης και της ειρήνης.
Σήμερα υπάρχουν συνολικά 24 Τράπεζες στην Ευρώπη, που κατά τον ένα ή άλλο τρόπο λειτουργούν στα πλαίσια του Ηθικού Χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε 13 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Όλες μαζί ίδρυσαν την Συνομοσπονδία Ηθικών τραπεζών Ευρώπης την FEBEA.
Αντίστοιχα ιδρύματα υπάρχουν και στις ΗΠΑ.

BANCA ETICA
Στην Ευρώπη το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα Ηθικού Χρηματοοπιστωτικού Συστήματος είναι η Banca Etica της Ιταλίας
 Υποστηρίζει επιχειρηματικές προσπάθειες μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της οικονομίας αλληλεγγύης απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, συνεταιρεισμών, πριμοδοτώντας τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών   και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.
(PP4)
Ιδρύθηκε το 1999, έπειτα από  πενταετή δράση 22 συλλογικοτήτων που εκπροσωπούν εκατομμύρια πολίτες και συναποτελούν τα ιδρυτικά της μέλη. Τα ιδρυτικά μέλη προέρχονταν κυρίως από το χώρο των κινημάτων ειρήνης και της μη-βίας, συνεταιρισμούς, σωματεία, τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα διαθέτει 16 υποκαταστήματα καθώς και ένα δίκτυο κινητών  μονάδων, ώστε η τράπεζα να είναι παρούσα σε εθνικό επίπεδο κι εκεί όπου δεν διαθέτει  υποκαταστήματα.
Σημαντικό κεφάλαιο για την Banca Εtica είναι οι μέτοχοί της, όχι μόνο από την άποψη της οικονομικής τους συνεισφοράς για τη συγκέντρωση του εταιρικού της κεφαλαίου, αλλά και εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής τους. Οργανωμένοι σε τοπικούς συλλόγους, αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα της τράπεζας σε όλο τον κορμό της χώρας. Είναι μια τράπεζα «από τα κάτω» , μια τράπεζα κίνημα
 Δίνει πίστη στον άνθρωπο, στις ιδέες, επενδύει σε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (PP5)
 Tα κριτήρια τα οποία οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν δάνειο από την Ηθική Τράπεζα,  καθρεφτίζουν τη φιλοσοφία της και συνιστούν την ειδοποιό διαφορά της.

Εξετάζεται
1. η κοινωνική χρησιμότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που παράγεται
 2. η δημοκρατική λειτουργία της επιχείρησης: συχνότητα σύγκλησης συνελεύσεων, διασπορά των μετοχών, παρουσία εργαζομένων στις επιτροπές διοίκησης, διαφάνεια ( δηλαδή η σταθερή ροή εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης), ίσες ευκαιρίες ( δηλαδή η έλλειψη διακρίσεων ως προς το φύλο, το χρώμα και την καταγωγή), ο σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων, η ευαισθησία στα ασθενέστερα στρώματα (όπως η  παρoυσία μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ των εργαζομένων)
 2.ο σεβασμός στο περιβάλλον: εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει  μείωση των ρύπων που εκπέμπονται,  μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, συνεχή μέτρα βελτίωσης στον τομέα αυτό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΜΟ (PP6)
Ένα  σκέλος των δραστηριοτήτων της  Banca Etica αφορά τον τρίτο κόσμο.
H Banca etica  χορηγεί μικροπιστώσεις κατευθείαν στους μικρούς παραγωγούς, κτηνοτρόφους, τεχνίτες. Τους βοηθάει να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς, προσφέρει τεχνογνωσία με απόλυτο σεβασμό όμως στις παραδόσεις τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων, εφόσον υπάρχουν απασχολούμενοι. Μέσω των «δικτύων δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου» που είναι ιδρυτικά της μέλη , φροντίζει μερικά από τα προϊόντα να τα διοχετεύει στις αγορές του ανεπτυγμένου βορρά, προσφέροντας στους καλλιεργητές αξιοπρεπείς τιμές
Είναι φανερό ότι το κέρδος είναι πολλαπλό:
-Κάποιοι άνθρωποι, συχνά ολόκληρες κοινότητες, μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια.
-Δεν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τρίτους και μεσάζοντες
-Δε χρησιμοποιείται παιδική εργασία
- Προστατεύεται το περιβάλλον
.-Τονώνεται η οικονομία της κοινότητας
-Οι άνθρωποι δε χρειάζεται να ξεριζωθούν, να μεταναστεύσουν με ό, τι αυτό συνεπάγεται .
- Οι καταναλωτές στο βορρά μπορούν να αγοράσουν καλής ποιότητας προϊόντα  και ταυτόχρονα να δείξουν την αλληλεγγύη τους.
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  (PP 7-8)
Αποκλεισμένοι όμως από τις τράπεζες δεν είναι μόνον άνθρωποι του τρίτου κόσμου , αλλά και άτομα αναπτυγμένων χωρών. Είναι άτομα με επισφαλή εργασία, οι μετανάστες, άνεργοι ( που με την κρίση αυξάνονται συνεχώς) άτομα με νοητική υστέρηση, αποφυλακισθέντες, άτομα που προσπαθούν να απεξαρτηθούν από ουσίες, μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.Όλοι αυτοί για την Banca etica πρέπει και μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πίστωση.
 Γενικά τα προγράμματα της Banca etica προσπαθούν να δώσουν μια σφαιρική, πολυδύναμη, εναλλακτική πρόταση για ένα μοντέλο  βιώσιμης ανάπτυξης  , μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης. (PP9)
Το ίδιο το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας στην Πάντοβα, είναι καθρέφτης αυτών των αντιλήψεων. Εγκαταστάθηκε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, την οποία μαζί με τους κατοίκους προσπαθεί να αναβαθμίσει, χορηγώντας δάνεια για να επιβιώσουν τα μικρομάγαζα και οι τεχνίτες, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και συνελεύσεις. Το δε κτίριο είναι πρότυπο βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Τόσο η κατανάλωση ενέργειας, όσο και η εκπομπή ρύπων τείνουν σ το μηδέν. Τα έπιπλα όλων των υποκαταστημάτων της προέρχονται από συνεταιρισμό ξυλουργών, που η ίδια βοήθησε να στηθεί και που απαρτίζεται από άτομα με νοητική στέρηση.

 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ (PP10)           
* Τα κεφάλαια της τράπεζας προέρχονται κυρίως από τον αναπτυγμένο βορρά τη Ιταλίας, αλλά δυσανάλογα μεγάλο μέρος επενδύεται στο Νότο με στόχο να εξυγιανθεί η οικονομία και να ξεφύγει από τον έλεγχο της Μαφίας, να δοθούν λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα που αυτή προκαλεί.. 
* Ένα μεγάλο πρόγραμμα που η Τράπεζα οργάνωσε στη Σικελία είναι η  Libera, μέσω του οποίου χρηματοδοτεί συνεταιρισμούς παραγωγών που καλλιεργούν εκτάσεις που έχουν δημευθεί από τη Μαφία και την Καμόρα.  Πρόσφατα στο Παλέρμο,  με χρηματοδότηση της τράπεζας ανακαινίσθηκε  οίκημα που ανήκε στη Μαφία. Το αποκάλεσαν «Το σπίτι των γεύσεων και των γνώσεων της νομιμότητας». Αποτελεί κέντρο έκθεσης και πώλησης των βιολογικών προϊόντων που καλλιεργούνται στις εκτάσεις που ανήκαν στη Μαφία, αλλά και τόπο συνάντησης των οργανώσεων που παλεύουν για να ξεριζωθεί η Μαφία.
Στη Νάπολι προσπαθεί  να εξυγιάνει την οικονομία και την κοινωνία από τα πλοκάμια της Καμόρα.* Χρηματοδοτεί συνεταιρισμούς γυναικών,* έναν συνεταιρισμό παραγωγής μαρμελάδας από άτομα με νοητική στέρηση, * στεγαστικό πρόγραμμα για μετανάστες, διότι με πρόσφατο νόμο οι μετανάστες για να πάρουν άδεια παραμονής πρέπει να αποδείξουν ότι διαμένουν  αξιοπρεπώς, λες κι αυτό είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου* Στο Καζάλ ντι Πρίντσιπι, λίγο έξω από τη Νάπολι, όπου δρα ο πιο σκληρός πυρήνας της Καμόρα, μέσω της Libera, βοήθησε να στηθεί συνεταιριστικό εργοστάσιο παραγωγής μοτσαρέλλας, πρώην ιδιοκτησίας της Καμόρα. * Σημαντική είναι συνεισφορά της   σε οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα»
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ(PP11)
 Τα προβλήματα δε λείπουν ούτε στη Βόρεια Ιταλία.Κάποια ενδεικτικά προγράμματα : Στη Verona, έχουμε το πρόγραμμα « μια στέγη για όλους», που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. 12 μετανάστες και 14 ιταλοί με επισφαλή εργασία ή άνεργοι, ενθαρρύνθηκαν να ιδρύσουν δική τους συνεταιριστική κατασκευαστική εταιρεία για να χτίσουν κατοικίες για τη στέγασή τους.  Οι κατοικίες αυτές αποτελούν πρότυπο οικολογικής αρχιτεκτονικής. Οι δανειολήπτες είχαν την υποχρέωση να προσφέρουν προσωπική εργασία στον ελεύθερο χρόνο τους. Η προσωπική εργασία δεν αποσκοπούσε μόνο στη συγκράτηση του κόστους, οδηγώντας πράγματι σε μια μείωσή του κατά 40%, αλλά κυρίως στην επαγγελματική επιμόρφωση των δανειοληπτών.
* Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «Τα πάντα ρει», στη Brescia : συνεταιρισμός αποτελούμενος από ανέργους και πρώην κρατούμενους έχτισε κατοικίες για την προσωρινή φιλοξενία πρώην τροφίμων των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
* Στην Τεργέστη: συνεταιρισμός από άτομα με νοητική στέρηση, διαχειρίζεται ξενοδοχείο. Ο συνεταιρισμός μάλιστα είναι και οικονομικά πολύ αποδοτικός.
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (PP12)
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την Banca etica. Είναι μια «Πράσινη Τράπεζα». Πέρα από το γεγονός ότι σε κάθε επένδυσή της, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των ρύπων και η συνετή διαχείριση των πρώτων υλών αποτελεί βασικό της μέλημα ,έχει εκπονήσει και ένα ειδικό πρόγραμμα, μεγάλης εμβέλειας, το πρόγραμμα INESCO. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την τοπική αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Πανεπιστήμια πραγματοποιεί  μελέτες περιβάλλοντος, έρευνες για εναλλακτική ενέργεια ,αλλά και μελέτες αγοράς  και εκπαιδευτικά προγράμματα.( Στη φωτογραφία βλέπουμε δημοτικό παιδότοπο που είναι παράλληλα φωτοβολταϊκό πάρκο και  χώρος περιβαλλοντικής αγωγής για σχολεία)
ΠΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ BANCA ETICA(PP13)
 Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι το κύριο μέλημα της Banca etica και σε πείσμα της οικονομικής κρίσης, η τράπεζα αναπτύσσεται συνεχώς. Από χρόνο σε χρόνο αυξάνονται οι καταθέσεις  οι δανειοδοτήσεις και οι μέτοχοι . Τη στιγμή που οι παραδοσιακές τράπεζες  έχουν πρόβλημα ρευστότητας , η Banca Etica στο πρώτο εξάμηνο του 2011 μπόρεσε να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις  κατά 9%, ενώ είδε τις καταθέσεις της να αυξάνονται κατά 5%. Κι αυτό παρ’ όλη τη μείωση των επιτοκίων που την έπληξε σοβορά, αφού τα κέρδη προέρχονται αποκλειστικά από τη διαφορά επιτοκίου δανεισμού και καταθέσεων.  
 Πού οφείλεται αυτή η επιτυχία; Στις αρχές της και στο γεγονός ότι είναι μια τράπεζα από τα κάτω.(PP14)
 Στις αρχές  της διαφάνειας  και τη δημοκρατική λειτουργία που εκφράζονται ως εξής:
*Ο καταθέτης ξέρει που πάνε τα λεφτά του.  Επιλέγει ένα από τους 4 τέσσερις τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η τράπεζα: Κοινωνικά προγράμματα- Προγράμματα Αλληλεγγύης- - Περιβάλλον- Πολιτισμό και κοινωνία των πολιτών. Επίσης ο καταθέτης ενημερώνεται  συνεχώς μέσω ίντερνετ, αλλά και προσωπικά για την πορεία των προγραμμάτων. Οι καταθέτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις των μετόχων. Κάθε μέτοχος έχει μία μόνον ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κατοχή του.  Όλες οι αποφάσεις, οι απολογισμοί, τα οικονομικά μεγέθη και οι δραστηριότητες της τράπεζας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
■ Ασκεί απλές, καθαρές τραπεζικές συναλλαγές:  δέχεται αποταμιεύσεις, χορηγεί δάνεια. Περιορίζεται στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν αρχικά οι τράπεζες, την πραγματική οικονομία. Είναι έξω και μακριά από εικονικά προϊόντα, τοξικά κ.λ.π.  Δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, οπότε κινδυνεύει λιγότεο από τους κραδασμούς του.
■Τα προγράμματα στα οποία επενδύει είναι απλά, από επιχειρηματική άποψη, άρα ελεγχόμενα. Τα παρακολουθεί και τα ενισχύει πολύπλευρα , άρα είναι βιώσιμα και αποδοτικά
■Υπάλληλοι, ιδρυτικά μέλη, μέτοχοι, καταθέτες αλλά συνήθως και δανειολήπτες εμπνέονται όλοι από τα ίδια ιδανικά, τη διαμόρφωση ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης, την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, κριτικών καταναλωτών κι όχι υπερκαταναλωτών, δηλαδή ενός καλύτερου κόσμου. Δεν υπάρχει μεταξύ τους ανταγωνισμός και σύγκρουση συμφερόντων.
■Το κόστος λειτουργίας της είναι χαμηλό, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, έχει λίγο προσωπικό:  γύρω στους  140 υπαλλήλους, αλλά στηρίζεται στον εθελοντισμό των μετόχων , των αποταμιευτών και των φίλων (έχει πάνω από 1000 εθελοντές). Ακριβώς διότι είναι μια τράπεζα-κίνημα με ρίζες στην κοινωνία, μια τράπεζα όραμα. Ένα όραμα εφικτό, που θα θέλαμε να το κάνουμε πράξη και στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου