ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Διακομματική τροπολογία για την οικονομική εξυγίανση των Δήμων ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ (ΔΗΜ.ΑΡ), ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΟ (ΠΑΣΟΚ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΖΩΗ (ΝΔ)


Διακομματική τροπολογία για την οικονομική εξυγίανση των Δήμων


ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ (ΔΗΜ.ΑΡ), ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΟ (ΠΑΣΟΚ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΖΩΗ (ΝΔ)Δύο σημαντικές τροπολογίες για την για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών, κατέθεσαν οι βουλευτές Νίκος Τσούκαλης (Δημοκρατική Αριστερά Αχαΐας ) Λάμπρος Μίχος (ΠΑΣΟΚ. Β΄ Αθήνας) και Χρήστος Ζώης (ΝΔ Λαρίσης) στα πλαίσια της συζήτησης στη βουλή του πολυνομοσχεδίου (Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Όπως σημειώνουν στην εισηγητική τους έκθεση οι τρείς βουλευτές, η εξυγίανση των υπερχρεωμένων δήμων και περιφερειών αποτελεί κρίσιμο και επείγον θέμα για το νοικοκύρεμα των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, όπως προβλέπονται από την κατατεθείσα τροπολογία, θα βοηθήσει στην επίλυση μέρους του προβλήματος με την επιφύλαξη όμως ότι η σχετική ρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοσθεί με γρήγορες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικές και ανούσιες επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις.

Η κατατεθείσα τροπολογία του άρθρου 2 προβλέπει τα ακόλουθα:

«4. Οι συμβάσεις που συνομολογούν οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη ρύθμιση των εν γένει οφειλών τους από χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δάνεια, με επιμήκυνση ή με τη χορήγηση νέου δανείου (αναχρηματοδότηση) καθώς και οι συμβάσεις για τη ρύθμιση των πάσης αιτίας υφισταμένων στο Τ. Π. και Δ. χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων και πρώην κοινοτήτων, δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες.»

Οι τρείς βουλευτές προτείνουν επίσης στα πλαίσια της ίδιας τροπολογίας η ρύθμιση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, η οποία θα βοηθήσει αναμφισβήτητα την τόνωση των εσόδων, θα πρέπει να συμπεριλάβει τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Προτείνεται (στο άρθρο 3, παράγραφος 8) να προστεθεί η παρακάτω διάταξη «Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα αυτών.»

Αναμένεται με ενδιαφέρον η κυβερνητική ανταπόκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου