ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Συμβολή του Τομέα Τηλεπληροφορικής στην Διημερίδα της ΔΗΜΑΡ. για την τοπική Αυτοδιοίκηση

Σήμερα οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες έχουν καταστεί η κύρια υποδομή ανάπτυξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Υποδομή τόσο απαραίτητη για την εποχή μας ώστε η παροχή της να θεωρείται ο τρίτος όρος επιβίωσης μετά την παροχή ύδρευσης και την παροχή ενέργειας. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας και των Δικτύων», η “Μεταβιομηχανική κοινωνία” είναι όροι που καταγράφουν την μακροχρόνια διαδικασία της μεταλλαγής της βιομηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας και των δικτύων.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας και των δικτύων είναι ένα φαινόμενο δυναμικό: Το περιεχόμενό της εξελίσσεται και προσδιορίζεται από τις συνεχείς αλλαγές που υφίστανται σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η οικονομία, η διοίκηση, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, η ποιότητα ζωής των πολιτών από τη διείσδυση της τεχνολογίας. Είναι βέβαιο ότι διάγουμε μία φάση μετασχηματισμού της κοινωνίας που πολλαπλασιάζει και διευρύνει προσδοκίες αλλά και επιφυλάξεις. Δεν υπάρχουν τεχνολογικές επαναστάσεις χωρίς πολιτισμικές μεταβολές. Οι επαναστατικές τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης και συλλογιστικής. Δεν πρόκειται μόνον για αυξητική διαδικασία της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, είναι όραμα, μια πράξη πίστης, μια επαναστατική χειρονομία με την εμβάθυνση της έννοιας της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας. Η αγορά, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν είναι το μόνο μέρος του πλανήτη.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας και των δικτύων είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα Κοινωνία πολιτών.
Τα δίκτυα δεν συνιστούν αποκλειστικά τεχνολογικό φαινόμενο: πρόκειται για μία συμβολική μεταφορά για την αναπαράσταση ενός σύνθετου κοινωνικού φαινομένου.
Δεν είναι κουτιά και λογισμικό που απλώς τα «φυτεύουμε» στον δήμο. Δεν είναι απλό άθροισμα έργων.
Είναι πάνω απο όλα ανθρώπινα δίκτυα. Ο χρήστης της τεχνολογίας (δημότης, επιχείρηση, τοπικός φορέας, εργαζόμενος στον δήμο, αιρετός), πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας στρατηγικής αξιοποίησης της Τηλεπληροφορικής ( ΤΠΕ ).Όλα τα άλλα έπονται.
Οι τεχνολογίες Τηλεπληροφορικής (ΤΠΕ) & Διαδικτύου έχουν τέτοια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ώστε να επηρεάζουν τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και μάθησης. Ειδικότερα είναι τεχνολογίες Υποδομής, καθολικής Εφαρμογής, ανατρεπτικές, αποδιαρθρωτικές & αναδιαρθρωτικές και επιτρέπουν την υπέρβαση σταδίων της κοινωνικής εξέλιξης.
Οι ΤΠΕ συμβάλλουν κατά 50% στην αύξηση της οικονομίας. Είναι μία υποδομή για τον 21ο αιώνα με σημασία και επίδραση στην κοινωνία, στην ανάπτυξη και στην οικονομία αντίστοιχη του ηλεκτρισμού. Δίνει την δυνατότητα στο πολίτη να επιλέγει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και την προστασία του ανταγωνισμού.
Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αναφέρουν, – προωθούν όσο θα έπρεπε, τις τεχνολογίες τηλεπληροφορικής και τα οφέλη τους. Σε αντιδιαστολή με: Παράδειγμα : Οι δήμαρχοι του Παρισιού και της Βιέννης ανακοινώνουν προγράμματα για «fiber to the home» σε χιλιάδες νοικοκυριά
Η αξιοποίηση τους προϋποθέτει και απαιτεί:
-Οργανωτικές & Θεσμικές αλλαγές
-Αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και κυρίως στις νοοτροπίες (καταπολέμηση της τεχνοφοβίας).
Στην ΤΑ προσφέρουν δυνατότητες για την παροχή καλλιτέρων υπηρεσιών προς τον πολίτη αλλά και πηγή εσόδων, δεδομένου ότι οι ΤΑ μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών.
Η υλοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία κάθε τοπικής κοινωνίας και συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη αφού παρέχουν νέες δυνατότητες για υπηρεσίες υγείας, μάθησης, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικότητας.
Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης δράσεων και έργων , η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της δουλειάς των δήμων, της λειτουργίας τους και των αποφάσεών τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κάθε δήμου.
Για τη μεγαλύτερη εμπλοκή των δημοτών στα τοπικά δρώμενα και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των αποφάσεων που τους αφορούν, και τέλος, στην τοπική ανάπτυξη με τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών για την προώθηση δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε κάθε τόπο και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με τη δημιουργική αξιοποίηση ιδίως των νέων ανθρώπων που μπορούν, έτσι, να μενουν στον τόπο τους, να προσφέρουν δημιουργικά, χωρίς να χάσουν την επαφή τους με τις σύγχρονες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις.
Απαιτείται μια καλά μελετημένη και δομημένη στρατηγική μετάβασης από τη σημερινή κατάσταση στην επιδιωκόμενη, ενός ηλεκτρονικού δήμου, που θα πρέπει να εφαρμοστεί με επιμονή και συνεχή έμπρακτη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων.
Το ζητούμενο είναι: η βελτίωση της λειτουργίας των δήμων, η ανάπτυξη της συμμετοχής των πολιτών και η τοπική οικονομική ανάπτυξη, για τα οποία οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό μέσο. Επομένως, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ουσιαστικά αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διακυβέρνηση. Η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι πρώτα απ΄ όλα αναβαθμισμένη δημοκρατία.
Μία Ψηφιακή ΤΑ στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για την ηλεκτρονική υποστήριξη:
-Της επικοινωνίας και της συνεργασίας των Δημοσίων Οργανισμών με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις καθώς επίσης και άλλους Δημόσιους Οργανισμούς
-Των εσωτερικών λειτουργιών των Δημοσίων Οργανισμών.
-Παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες
Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Ψηφιακής ΤΑ θα πρέπει να εστιάσει στους 3 βασικούς εμπλεκόμενους στη λειτουργία ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
-στους αιρετούς
-στο υπηρεσιακό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-στους πολίτες και στις τοπικές επιχειρήσεις
Επίσης η Ψηφιακή ΤΑ πρέπει να εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους 3 βασικούς εμπλεκόμενους στη λειτουργία ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης :
-Τη δημοκρατική διάσταση της σχέσης μεταξύ των αιρετών και της κοινωνίας των πολιτών
-Τη διάσταση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-Τη διάσταση της διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών από την αιρετή ηγεσία
Η δημιουργία της Ψηφιακής ΤΑ στηρίζεται σε νέες δράσεις που δεν έχουν αναδειχθεί συστηματικά μέχρι σήμερα και καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:
-Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποδομές που μειώνουν τον χρόνο και βελτιώνουν την ποιότητα των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με την ΤΑ.
-Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποδομές που διευκολύνουν και υποστηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα.
-Τοπική ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και άλλες δράσεις εκπαίδευσης.
-Δράσεις που υποστηρίζουν τις αποφάσεις της ΤΑ, προωθούν τη διαφάνεια και διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και τη δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Μετάβαση στην Ψηφιακή Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η μετάβαση της ΤΑ στο μοντέλο της Ψηφιακού ΤΑ στηρίζεται στις παρακάτω πολιτικές:
Ανάπτυξη των υποδομών Τηλεπληροφορικής (ΤΠΕ)
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και περιεχόμενο
Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Συντονισμός
Ανάπτυξη των υποδομών Τηλεπληροφορικής (ΤΠΕ)
Οι υποδομές ΤΠΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Κοινωνίας της Γνώσης, της Ανάπτυξης, και τις ευημερίας με χρήση ΤΠΕ. Η υποδομή αυτή κάνει δυνατή τη γρήγορη, φιλική και με χαμηλό κόστος αποθήκευση, ανάκτηση, διακίνηση και επεξεργασία της ψηφιοποιημένης πληροφορίας υπό τη μορφή φωνής, δεδομένων, εικόνας.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και περιεχόμενο
Η πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης εστιάζεται σε μια Κοινωνία της Γνώσης, της Ανάπτυξης, και της ευημερίας με χρήση ΤΠΕ, προσβάσιμη για όλους. Επικεντρώνεται στην προαγωγή της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει: Την στελέχωση κάθε Δήμου με άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες για την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, της ανάπτυξης, και τις ευημερίας με χρήση ΤΠΕ
Την σταδιακή κατάρτιση στη χρήση ΤΠΕ όλων των εργαζόμενων στους ΟΤΑ, ώστε να γίνουν καλοί χρήστες
Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων κάθε δήμου στην χρήση των νέων υπηρεσιών
Την σταδιακή συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των χρηστών, ώστε οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο μπορούν να γίνουν εύχρηστα εργαλεία και να βοηθήσουν στην καθημερινή τους εργασία
Την ανοιχτή διάχυση και διαχείριση της πληροφορίας, μοντέλα συνεργασίας και ανταλλαγής «καλών» πρακτικών Την αξιοποίηση των υπό διαμόρφωση δημόσιων υποδομών.
Συντονισμός
Ο Συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η συνέργια με υφιστάμενες παράλληλες ή συμπληρωματικές δράσεις:
Υιοθέτηση και προώθηση της στρατηγικής για την Κοινωνία της Γνώσης, της Ανάπτυξης, και τις ευημερίας με χρήση ΤΠΕ .
Υποστήριξη στην ανάλυση και αξιοποίηση της διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμπειρίας.
Ανάδειξη και προβολή πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών δήμων και κοινοτήτων, τοπικών ενώσεων, δημοτικών, διαδημοτικών εταιρειών, κλπ.
Προώθηση συνεργασιών και διευκόλυνση πρωτοβουλιών δήμων και κοινοτήτων, τοπικών ενώσεων και δημοτικών - διαδημοτικών εταιριών
Οργάνωση και συντονισμός νέων δράσεων, προσφορά υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη δημόσια διοίκηση
Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο
Δράση A : Υποδομές
Περιλαμβάνονται όλες τις δράσεις σχετικά με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την ανάπτυξη της Ψηφιακής ΤΑ και υποστήριξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Οι υποδομές ΤΠΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ψηφιακής ΤΑ.

Δράση B : Υπηρεσίες
Η Ψηφιακή ΤΑ εστιάζεται σε μια Κοινωνία των Πολιτών προσβάσιμη για όλους και επικεντρώνεται στην προαγωγή της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη πληροφοριακού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου οδηγεί σε μεγάλο βαθμό και στην ανάπτυξή της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δράση Γ: Πολιτικές
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πολιτικές οι οποίες θα εξασφαλίσουν τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η συνέργια με υφιστάμενες παράλληλες ή συμπληρωματικές δράσεις. Οι κατάλληλες πολιτικές είναι αυτές οι οποίες θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των άλλων δράσεων και θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση και προώθηση της Ψηφιακής ΤΑ μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα.

Δράση Δ: Επιμόρφωση
Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και η δημιουργία Ψηφιακής ΤΑ δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την κατάρτιση και επιμόρφωση των εν ενεργεία υπαλλήλων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και πληροφορικής.
Πολιτικές Ψηφιακής ΤΑ
Εξυπηρέτηση του πολίτη
Μείωση του Ψηφιακού χάσματος και Απόκτηση δεξιοτήτων
Δημόσια Αγαθά (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, Ευρυζωνικότητα, Φάσμα, Περιεχόμενο)
Φθηνός φορητής Η/Υ για μαθητές
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ψηφιακό Περιβάλλον

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή ΤΠΕ στην ΤΑ
-Ισχυρές δεσμεύσεις της κάθε ηγεσίας στους στόχους
-Προτεραιότητες και αυστηρή προκαταβολική αξιολόγηση φορέων για την επίτευξη στόχων
-Αποκέντρωση στην υλοποίηση, βάσει κανόνων και χρονοδιαγραμμάτων. Σε περίπτωση αποκλίσεων επιβολή διαβαθμισμένων κυρώσεων
-Ενίσχυση με επιχειρησιακούς ή τεχνικούς συμβούλους σε εκείνους που απαιτούνται ή αξιολογούνται ως έχοντες αδυναμίες
-Απλοποίηση διαδικασιών από την ισχύουσα υπερβολική γραφειοκρατία
-Κίνητρα επιβράβευσης για όσους μετά από αξιολόγηση επιτύχουν καθορισμένους στόχους. Αυτό συντείνει στον ανταγωνισμό και την εκδήλωση άμιλλας
-Διακομματικές επιτροπές για δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών – διαφάνεια διαγωνισμών (δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όλων των σταδίων)

Η τηλεπληροφορική στην χώρα μας σήμερα
Η χώρα μας κατέληξε στις τελευταίες θέσεις στα 27 Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Διαδικτυακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του Γ! ΚΠΣ και του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας».
 Αυτά καταγράφειι η 9η Εκθεση για την Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις των 27 Κρατών-Μελών στην πρόσβαση πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με βάση σε 20 κύριες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η φορολογική δήλωση, η καταχώριση νέας εταιρείας,οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για δημόσιες συμβάσεις και άλλες.
Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σουηδία και η Πορτογαλία με 100% πρόσβαση
σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ, ενώ στις τελευταίες θέσεις, πάνω από την (δυστυχώς τελευταία) Ελλάδα (48%), βρίσκονται η Κύπρος (55%), η Ρουμανία (60%) και η Σλοβακία (63%).

Συμβολή του τομέα Τηλεπληροφορικής-ιστότοπου-Διαδικτυακών Μ.Μ.Ε.  στην ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου