ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Παρέμβαση Τσούκαλη για Διακονιάρη
Με νέα ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, παρεμβαίνει στο θέμα της εμπλοκής στο έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη και ζητά απ’ τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 13 του ν. 3669/2008 και να προτείνει την ολοκλήρωση του έργου στους άλλους μειοδότες και σε έσχατη περίπτωση να προσφύγει στη διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Το κείμενο της ερώτησης του κ. Τσούκαλη έχει ως εξής:
Η πρόσφατη – νέα – εμπλοκή στο έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη της Πάτρας είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής και ανοχής κατοίκων και κοινωνίας. Μετά τη διάλυση της σύμβασης με την εργολάβο ΜΗΧΑΝΙΚΗ φαίνεται ότι παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου,  τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες αν τηρηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου Υποδομών, η διαδικασία του νέου διαγωνισμού.
Όμως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61, παρ. 13 του ν. 3669/2008, μετά από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης υπάρχει η δυνατότητα να  προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό και αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊστάμενη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τη λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊστάμενη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση κατά τις οικείες διατάξεις.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται, στην περίπτωση του προαναφερόμενου έργου, να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 13 του ν. 3669/2008 και να προτείνει την ολοκλήρωση του έργου στους άλλους μειοδότες και σε έσχατη περίπτωση να προσφύγει στη διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις;  


Ο ερωτών βουλευτής
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου