ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ


Η ΟΙΚΙΠΑ απέστειλε σε όλους τους υποψηφίους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας τα παρακάτω ερωτήματα.

Παραθέτουμε την απάντηση του συνδυασμού της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ


1. Πώς θα αντιμετωπίσετε από 1/1/11 το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, κύρια στην πόλη της Πάτρας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα;


«Βασικό καθήκον, της νέας περιφερειακής αρχής είναι η άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο υφιστάμενος από 6ετίας περίπου σχεδιασμός, είναι αντιεπιστημονικός, ατελής και αναποτελεσματικός. Επειδή εκπονήθηκε υπό το βάρος ασφυκτικών προθεσμιών συγκροτήθηκε βασικά από την απλή συρραφή - συγκόλληση των τότε υφιστάμενων νομαρχιακών σχεδιασμών.


Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προβλέπεται, εκτός των άλλων, η δημιουργία τριών (3)!!, δηλαδή ένα ανά νομό, εργοστασίων επεξεργασίας και πολλών ΧΥΤΑ, όταν από 1/1/2013 προβλέπεται η λειτουργία μόνο ΧΥΤΥ. Το γεγονός αυτό καθώς επίσης και την ανάγκη αναθεώρησής του είχαν παραδεχθεί αμέσως ή εμμέσως όλοι οι αρμόδιοι φορείς χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει γίνει το παραμικρό.


Κάθε σχεδιασμός για το ακανθώδες για την Πάτρα αλλά και για άλλες πόλεις της Περιφέρειας, ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:


α) μείωση των παραγομένων απορριμμάτων,


β) επαναχρησιμοποίηση υλικών και συσκευασιών,


γ) ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, και κομποστοποίηση των οργανικών


δ) ανάκτηση ενέργειας με ήπιες μεθόδους και


ε) ασφαλή διάθεση του υπολείμματος.

 
Στα πλαίσια αυτού το σχεδιασμού εντάσσεται και το ζήτημα της Ξερόλακκας η οποία έχει πλέον κορεστεί και έχει πάψει να λειτουργεί ως ΧΥΤΑ, από την κάκιστη διαχείρισή της από την απερχόμενη δημοτικής αρχή. Επειδή μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν η δημιουργία νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ του Φλόκα για την προσωρινή λύση της διάθεσης των απορριμμάτων της Πάτρας, μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου, είναι η πλέον ρεαλιστική λύση.

 
Ασφαλώς η νέα Περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά το θέμα της ενίσχυσης των συστημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και φυσικά την πλατιά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί κανένα σύστημα δεν θα πετύχει αν οι πολίτες δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους.


2. Με ποιες ενέργειες θα συμβάλλετε στην ουσιαστική προστασία των σημαντικών βιοτόπων της περιφέρειας (Κοτύχι, Στροφυλιά, Χελμός, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού, Αμβρακικός), δεδομένου ότι η παρουσία της κεντρικής διοίκησης (Δασικές υπηρεσίες κλπ.) στις εν λόγω περιοχές είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη;


Το πρώτο και βασικότερο μέλημά μας θα είναι η άσκηση πίεσης προς το ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Π.Δ στη θέση των ΚΥΑ για να θωρακίσουμε νομικά τους προστατευόμενους βιοτόπους της περιοχής μας και να μην υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγών. Φυσικά θα πρέπει να ενισχυθεί η φύλαξη των περιοχών και η εφαρμογή των όσων οι υφιστάμενες ΚΥΑ προβλέπουν.

 
Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης. Η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να διαθέσει ικανοποιητικά κονδύλια για τις ανάγκες προστασίας της φύσης των προστατευόμενων περιοχών, και κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ήταν απρόθυμη, εάν όχι αρνητική, να εκπληρώσει τις περιορισμένες υποχρεώσεις χρηματοδότησης που είχε αναλάβει στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί απ’ το ΕΣΠΑ ούτε ένα € από τους Φορείς της Στροφυλιάς του Χελμού και του Αμβρακικού και για το λόγο αυτό πολύ πρόσφατα κατέθεσα στη βουλή σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Περιφερειακής ανάπτυξης.


Στα πλαίσια αυτά θα επιμείνουμε στη:

 
- Δημιουργία Ταμείου Προστατευόμενων Περιοχών από εθνικούς πόρους


- Εναρμόνιση στόχων και προτεραιοτήτων του συνόλου των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων (πχ ΕΠΠΕΡ)


- Διασφάλιση της χρηματοδότησης των αναγκών των ΠΠ από την Πολιτεία (κατά περίπου 70%) για τα επόμενα 5-8 χρόνια.


- Συνεπής στήριξη των ΠΠ με βάση τις διαχειριστικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, και αποσύνδεσή της από την όποια επιτυχία αναζήτησης ιδιωτικών πόρων.


-Ενσωμάτωση του φυσικού περιβάλλοντος στις άλλες τομεακές πολιτικές. Οι έννοιες ανάπτυξη, αειφορία, και διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες. Επιπλέον η ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στις τομεακές πολιτικές οδηγεί σε μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης στις ΠΠ


- Εξασφάλιση ενός οριζόντιου συντονιστικού μηχανισμού με ενίσχυση ή ακόμη και συνένωση υφιστάμενων δομών και επιτροπών.

- Αειφορικός Χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 - Προτεραιότητα στις ειδικές ανάγκες διατήρησης του προστατευταίου αντικειμένου σε κάθε ΠΠ.

 
- Αναγνώριση και στήριξη των ΦΔ ως τοπικών διαπραγματευτών για την επίλυση διαφορών στη χρήση του χώρου.


3. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προωθήσετε την έλευση στην Πάτρα του τρένου και του φυσικού αερίου;

 
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εισηγηθούμε την υιοθέτηση των παρακάτω δράσεων άμεσης προτεραιότητας τα οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής:


1. Την ενεργειακή σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με την Ευρώπη, μέσω της επέκτασης του αγωγού Φυσικού Αερίου και τη διασύνδεση με το αντίστοιχο Ιταλικό Δίκτυο.


2. Τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, με διπλή γραμμή, και την επέκτασή του μέχρι την Αρχαία Ολυμπία. Όλα αυτά σε χάραξη που να μην δημιουργεί αποκοπές και περιβαλλοντικές πιέσεις.


Οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι αφενός η αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ και η ορθολογική εκμετάλλευση των υφιστάμενων κονδυλίων και αφετέρου η αγωνιστική διεκδίκηση πόρων από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι ευκαιρία από την πρώτη ημέρα την διοικητικής αναδιάρθρωσης, να παρθούν μέτρα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Όσο και αν υπάρχει σε πολλά από αυτά γενική συμφωνία για την αναγκαιότητά τους, πολλά παραμένουν ακόμα στο θολό τοπίο των υποσχέσεων. Το θέμα της Ανάπτυξης δεν είναι τεχνοκρατικό, αλλά άκρως πολιτικό.


4. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας για την στήριξη και προώθηση των βιοκαλλιεργειών στην Δυτική Ελλάδα;

Ο συνδυασμός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Όχι μόνο για την εξασφάλιση υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων, τη διατροφική αυτοδυναμία, και την αύξηση της απασχόλησης αλλά και για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.


Έτσι απαιτείται η ενίσχυση:


Της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων,


Της μείωσης του κόστους και των τιμών,


Της στήριξη των παραγωγών.


Είναι απαραίτητη η στήριξη των βιοκαλλιεργητών όχι με μορφή «επιδότησης», αλλά κυρίως στήριξη στις υποδομές , όπως εκπαίδευση, ενημέρωση, πιστοποίηση, έλεγχος ποιότητας, έρευνα, προβολή, δίκτυα προώθησης κά.. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις έχουν τη σημασία τους αλλά είναι επικουρικές μέχρι ο κλάδος να «σταθεί στα πόδια» του.

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ


• Να εφαρμοστεί ο κοινοτικός κανονισμός που προβλέπει την κάλυψη δαπανών πιστοποίησης, γεωπόνου-συμβούλου, αναλύσεων, και προβολής στα βιολογικά προϊόντα.


• Να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση βιολογικών τροφίμων στα κρατικά ιδρύματα, όπως οι παιδικοί σταθμοί και τα νοσοκομεία.

Να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του κλάδου που σήμερα έχει σαν αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντά τους. Να τροποποιηθεί αφενός, και να απλουστευθεί το ταχύτερο δυνατόν, η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις άδειες παρέκκλισης για χρήση συμβατικών σπόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου